תיקון חוק יסוד: הכנסת

. 26 לתקן סעיף - 7 ( א ) לתקן סעיף - ( 1 ) 7 אחרי "נשיא המדינה" יופיע "סגן נשיא המדינה , חברי ממשל הנשיא וחברי הסנאט היהודי . " ( ב ) לתקן סעיף - ( 5 ) 7 אחרי " מבקר המדינה" יופיע " ומבקר הממשל . " ( ג ) לתקן סעיף - ( 6 ) 7 אחרי " צבא הגנה לישראל" יופיע " ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים , ראש שירות הביטחון הכללי . " . 27 להוסיף סעיף 20 ב חדש כדלקמן : "סמכות יושב הראש לעניין חנינה" ( כותרת הסעיף . ( " ליושב ראש הכנסת נתונה הסמכות לחון עבריינים ולהקל בעונשים על ידי הפחתתם או המרתם - כל זה על פי המלצת שר המשפטים , למעט הסמכות לחון סוג מיוחד של עבריינים הנתונה לסגן נשיא המדינה לפי האמור בסעיף ) 32 ח ) לחוק יסוד : נשיא המדינה . " . 28 להוסיף סעיף 22 א חדש כדלקמן : " ועדת שימוע" ( כותרת הסעיף . ( )" א ) הכנסת תבחר מבין חבריה ועדת שימוע בהרכב שייקבע בחוק הכנסת . ( ב ) ועדת השימוע מוסמכת לזמן לשימוע מי שהתמנה לשר בממשלת ישראל , בתוך 14 יום ממועד מינויו לשר . ( ג ) ועדת השימוע רשאית , בהתאם לשיקול דעתה , לזמן לשימוע עד 8 שרים , עם כינון ממשלה חדשה , וכן כל שר המצטרף לממשלה לפי סעיף 15 לחוק...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור