הפרדת סמכויות היועץ המשפטי לממשלה

היועץ המשפטי לממשלה נושא בשני כובעים : יועץ משפטי לממשלה והתובע הכללי של המדינה . כפל תפקידיו של היועץ והעוצמה הרבה הנתונה בידיו מבססים את מעמדו הייחודי ואת מידת השפעתו על המערכת הפוליטית ועל המערכת המשפטית כאחת . נוכח מציאות מורכבת שבה היועץ המשפטי לממשלה נדרש לייעץ לממשלה בתחומי סמכותה ואחריותה , ומנגד נדרש להכריע אם להגיש כתבי אישום נגד שרי ממשלה אשר נאספו נגדם ראיות לעברות לכאורה על החוק , מתחדדת הדילמה הנוגעת לכפל תפקידיו של היועץ המשפטי לממשלה . בעבר הגישו חברי כנסת הצעת חוק שמטרתה להפריד את הסמכויות הנתונות בידי היועץ המשפטי לממשלה , אך מסיבות שונות הדבר לא הסתייע . המעבר לשיטת הממשל המשולב חייב להעלות את הסוגיה להפרדת סמכויותיו של היועץ המשפטי לממשלה לסדר היום הציבורי , שכן לא ייתכן מצב שבו היועץ המשפטי לממשלה , הממונה על ידי ממשלת ישראל , יהא מוסמך להגיש כתבי אישום נגד הנשיא , סגנו ושרי ממשלו ונגד הפקידות הבכירה של משרדי ממשל זה . בנסיבות של כינון ממשל משולב , אין מנוס אלא להפריד את סמכויותיו של היועץ המשפטי לממשלה , כך שממשלת ישראל תהא מוסמכת למנות יועץ משפטי שייעץ לה בתחומי ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור