הכנסת

. 1 פיצול סיעות - ההמלצות מבקשות להתמודד עם פיצול היתר של סיעות בכנסת על ידי החמרת המגבלות והסנקציות על הח"כים הפורשים , שכן ריבוי סיעות מקשה על תפקוד הכנסת ועל תפקוד הקואליציה הממשלתית . המלצה אחת מבקשת להשיב את המצב ששרר לפני התיקון לחוק הכנסת ולקבוע כי פיצול יאושר רק אם לפחות שליש מחברי הסיעה החליטו להתפלג ממנה ; ואילו המלצה אחרת מבקשת שיינתן אישור לפיצול רק אם מחצית מחברי הסיעה החליטו להתפלג ממנה . באשר לסנקציות , המלצה אחת מבקשת להשיב את המצב ששרר לפני התיקון לחוק מימון מפלגות , ולקבוע כי בשנתיים הראשונות לכהונת הכנסת קבוצת ח"כים שפרשה מסיעה לא תזכה למימון מפלגות שוטף ; והמלצה אחרת מבקשת להפחית מחצית מהמימון היחסי לחברי הסיעה הפורשים ולהעביר את היתרה לסיעה המקורית . שיטת הממשל המשולב עשויה למתן את תופעת פיצול הסיעות בכנסת , שכן פיצול סיעות בכנסת נבע לא אחת ממחלוקות הנוגעות לסוגיות מדיניות וביטחוניות בין חברי סיעה , מצב שאינו אפשרי עוד לאור הפרדת הסמכויות המוצעת בשיטת הממשל החדשה . קביעת שיטה שלפיה רק עשר מפלגות תיבחרנה לכנסת עלולה להוביל ליצירת בריתות בין מפלגות להתמודדות ברשימה מ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור