הממשלה

. 1 הרשימה הגדולה ביותר - ההמלצה נוגעת לשתי אפשרויות שונות . האחת , מתן זכות ראשונים להרכבת הממשלה למי שרשימתו זכתה במספר המושבים הגבוה ביותר בבחירות לכנסת , ובתנאי שהרשימה עברה סף מנדטים מסוים ( ההצעה : 35 מושבים . ( השנייה , מינוי אוטומטי לראשות ממשלה בעבור מי שרשימתו זכתה בבחירות במספר המושבים הגבוה ביותר בבחירות לכנסת , ובתנאי שהרשימה עברה סף מנדטים מסוים ( ההצעות לסף זה הן : 48 מנדטים 40-ו מנדטים . ( במקרה שלא זכתה מפלגה למספר המושבים הדרוש , תיערכנה בחירות משנה בין שתי המפלגות הגדולות ביותר לצורך בחירת ראש הממשלה . המציאות הפוליטית בישראל הוכיחה שני דברים : האחד , ראש המפלגה הגדולה ביותר אינו מקבל בהכרח את זכות הראשונים להרכבת הממשלה , אלא מועמד מפלגה לראשות הממשלה אשר זוכה לתמיכת המפלגות המייצגות את רוב חברי הכנסת ( מינוי לפי גוש תומך . ( השני , תוצאות בחירות שאינן חד-משמעיות מותירות את המדינה ללא ראש ממשלה נבחר , וזאת עד שמסתיים התהליך הממושך להרכבת הממשלה , אשר במהלכו ניאות מרכיב הממשלה להיענות לדרישות של מפלגות במסגרת חתימת הסכמים קואליציוניים . הסיבות להמלצה הן ענייניות , אם...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור