שיטת הבחירות:

. 1 בחירות משולבות - ההמלצה שלפיה חלק מחברי הכנסת ייבחרו בבחירות ארציות וחלק ייבחרו בבחירות אזוריות שגויה לחלוטין ( ראו הרחבה בשער ראשון , פרק ראשון : ביקורת שיטת הבחירות המשולבות . ( המחאה הציבורית של קיץ 2011 שנפרסה מצפון עד דרום המחישה יותר מכול כי הבעיה המרכזית לתפיסתם של אזרחי ישראל אינה נעוצה בהיעדר ייצוג האינטרסים האזוריים על ידי הנבחרים , אלא בהיעדר ייצוג האינטרסים של המעמד הבינוני , קל וחומר היעדר ייצוג השכבות החלשות בחברה . הציבור הישראלי ביטא עמדה חד-משמעית במחאתו של העדפת שיטת בחירות שתאפשר לממשלה להתמודד ביעילות עם האתגרים החברתיים- כלכליים , אך לא היה ביטוי ציבורי רחב להעדפת בחירות אזוריות , זאת מכיוון שהציבור הישראלי מזוהה יותר עם בעיות מעמדיות מאשר עם בעיות אזוריות . כינון ממשל משולב מתחשב ברצונם של האזרחים , ובהתקיימו תוכל ממשלת ישראל להתמקד בנושאים החברתיים-כלכליים ובבעיית המעמדות בחברה . . 2 העלאת אחוז החסימה - ההמלצות השונות לקביעת אחוז החסימה הן : העלאה 3 % -ל , 2 . 5 % -ל ול . 5 % - מטרת ההמלצות לצמצם את מספר המפלגות בכנסת , וזאת בלי לפגוע יתר על המידה בעקרון הייצ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור