הצעת חוק יסוד: מפלגות הלאום

פרק א’ - מפלגות לאום . 1 הגדרות בחוק זה - " מפלגה" - חבר בני-אדם שהתאגדו כדי לקדם בדרך חוקית מטרות בנושאי מדיניות החוץ והביטחון והעם היהודי , כדי להביא לייצוגם בסנאט היהודי על ידי נבחרים ; " לאום" - הלאום של העם היהודי ; " רשם המפלגות" - כמשמעו בסעיף 3 לחוק המפלגות , תשנ ; 1992-ב" " חוק המימון" - חוק מימון מפלגות , תשל . 1973-ג" . 2 מפלגות הלאום בבחירות לנשיאות ולסנאט היהודי תותר השתתפותן של שתי מפלגות בלבד , אשר תזכינה לכינוי מפלגות הלאום ( להלן : " מפלגות הלאום . ( " . 3 ייסוד מפלגות הלאום ( א ) רשאי להשתתף בייסוד שתי מפלגות הלאום מי שאילו ביקש להיות מועמד לסנאט היהודי , היה נמצא כשיר לכך לפי סעיף 7 לחוק הבחירות לנשיאות ולסנאט היהודי , ואשר מכהן כחבר כנסת או כראש רשות מקומית , או כיהן בעברו כחבר כנסת או כראש רשות מקומית , או שהוא אחד מאלה : שופט עליון בדימוס , אלוף במילואים , ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים לשעבר , ראש שירות הביטחון הכללי לשעבר , שגריר ישראל בארה"ב לשעבר , שגריר ישראל באו"ם לשעבר , פרופסור מן המניין . ( ב ) שבעים מייסדים או יותר כאמור בסעיף קטן ( א ) רשאים לייסד...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור