הצעת חוק יסוד: הסנאט היהודי

. 1 המהות הסנאט היהודי הוא בית הנבחרים של היהודים במדינתם ישראל וייקרא בנוסף : הבית העליון . . 2 מקום המושב מקום המושב של הסנאט היהודי הוא ירושלים . . 3 ההרכב הסנאט היהודי בהיבחרו יהיה בן 60 חברים . . 4 שיטת הבחירות הסנאט היהודי ייבחר בבחירות ארציות , ישירות , חשאיות ויחסיות בהתאם לסעיף 9 לחוק הבחירות לנשיאות ולסנאט היהודי ; אין לשנות סעיף זה אלא ברוב של 45 מחברי הסנאט היהודי . . 5 הזכות לבחור כל אזרח ישראלי בן 18 שנה ומעלה המשרת בצבא ההגנה לישראל או שהנו יוצא צבא , וכל אזרח יהודי בן 22 שנה ומעלה , זכאים לבחור בבחירות לסנאט היהודי , בהתאם לאמור בסעיפים 5-ו 4 לחוק הבחירות לנשיאות ולסנאט היהודי , אם בית משפט לא שלל מהם זכות זו על פי חוק . . 6 הזכות להגיש רשימת מועמדים רשימות מועמדים לסנאט היהודי תוגשנה על ידי שתי המפלגות המתמודדות לסנאט , בהתאם לקבוע בסעיף 8 לחוק הבחירות לנשיאות ולסנאט היהודי . . 7 הזכות להיבחר לסנאט היהודי  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור