הצעת חוק יסוד: נשיא המדינה

. 1 בכירות שלטונית ( א ) לנשיא מוקנית בכירות שלטונית על פני ראש הממשלה . הוא ראשון במעמדו במדינת ישראל ובקהילה הבינלאומית . ( ב ) הנשיא מוסמך להנחות את ראש הממשלה לבצע פעולה שלטונית הנתונה לסמכותו , בנושאים שמתקיימים בהם ממשקי פעולה בין ממשל הנשיא ובין ממשלת ישראל שבראשותו . ( ג ) הנשיא וראש הממשלה יקיימו ישיבת עבודה שבועית כדי לדון בסוגיות הנוגעות לממשקי הפעולה בין ממשל הנשיא לממשלת ישראל כמפורט בסעיף 36 לחוק זה . . 2 העם היהודי ( א ) הנשיא הוא מנהיגו של העם היהודי במדינת ישראל . ( ב ) הנשיא הוא נציגו הבכיר של העם היהודי ברחבי תבל . . 3 המפקד העליון של הצבא ( א ) הנשיא הוא המפקד העליון של הצבא , של כוחות הביטחון , של מוסדות המודיעין והגופים המיוחדים . ( ב ) הנשיא נושא באחריות העליונה לביטחון המדינה , לשמירת גבולותיה ולשלום כל אזרחיה . . 4 המהות  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור