סממני משבר הזהות בקרב הרוב היהודי:

. 1 הכרה במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי הקצנה לאומית בקרב המיעוט הערבי מאלצת בהכרח את הרוב היהודי להקצין אף הוא ; לא תיתכן פעולה אקטיבית ומתגרה של המיעוט הערבי בלא תגובה של הרוב היהודי , כך שישראל מצויה על נתיב של הקצנה לאומית דו-קוטבית . נבחרי הרוב היהודי אינם נותרים אדישים לעמדתם של נציגי המיעוט הערבי הקוראים לפסילת מדינת הלאום היהודית . ראש הממשלה בנימין נתניהו מתנה את ההסדר עם הפלסטינים בתום הסכסוך ובהכרה של הנהגת הרשות הפלסטינית בהיותה של מדינת ישראל מדינת הלאום של העם היהודי . חבר הכנסת לשעבר אבי דיכטר העלה הצעת חוק להכרה במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי . הכיוון שאליו מנווטים נבחרי הציבור סוחף גם את דעת הקהל היהודית בישראל ומחזק את 19 ראו : הצעת חוק-יסוד : ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי , פ , 3541 / 18 / הונחה על שולחן הכנסת , 3 . 8 . 2011-ב שעליה חתומים 40 חברי כנסת . בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב : " נחיצותו של חוק יסוד : ישראל מדינת הלאום של העם היהודי , מקבלת משנה תוקף במיוחד בזמנים בהם יש המבקשים לבטל את זכותו של העם היהודי לבית לאומי בארצו , ואת ההכרה במדי...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור