סממני משבר הזהות בקרב המיעוט הערבי:

. 1 המסווה של רעיון “ מדינת כל אזרחיה" נציגי המיעוט הערבי מקדמים את רעיון "מדינת כל אזרחיה" במסווה של השגת שוויון לאזרחיה הערבים של מדינת ישראל , אולם בפועל לרעיון יש שתי מטרות חשובות יותר . המטרה הראשונה : פסילת ההכרה בייחודיותה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי . האמצעי להשגת המטרה : ביטול חוק השבות . המטרה השנייה : דה-לגיטימציה של ישראל בקהילה הבינלאומית . האמצעי להשגת המטרה : ניגוח מדינת ישראל על מדיניות האפליה ואי השוויון כלפי אזרחיה הערבים והצגתה כמדינת " אפרטהייד" הנוקטת גזענות כלפי אוכלוסייתה הערבית . תהליך ממושך עברו ערביי ישראל ממצב של הלם תחת ממשל צבאי , עבור דרך חידוש זהותם הלאומית ועד למתקפת "מדינת כל אזרחיה" כנגד מדינת הלאום של העם היהודי , שהכניסה את הרוב היהודי למגננה המחייבת את הצדקת מפעלו הציוני על חשבון המיעוט הערבי . . 2 הקצנה בעמדות נציגי המיעוט הערבי ההקצנה בעמדות נציגי המיעוט הערבי והתבטאויותיהם בסוגיות מדיניות-ביטחוניות מציבה במודע חיץ בין המיעוט הערבי החי במדינת ישראל לבין הרוב היהודי . ההקצנה בעמדות באה לידי ביטוי בשלושה מישורים ; הראשון , הזדהות עם עמדות מד...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור