תקופה שלישית, 2000-1987

. 1 הקולקטיב היהודי - התחדדות ההבדלים בגישות הלאומיות א . הימין הישראלי - מאבק ברעיון המדינה הפלסטינית הימין הישראלי התנגד להעניק הישגים לאינתיפאדה הראשונה של הפלסטינים שהחלה 1987-ב ובהמשך גם התנגד נחרצות להסכם אוסלו שנחתם 1993-ב בין ישראל לפלסטינים . הימין הישראלי ראה בטרור המתאבדים שהחל בישראל לאחר האופוריה עקב חתימת הסכם אוסלו עדות לכישלון המדיניות הישראלית שראתה בצד הפלסטיני שותף ראוי למשא ומתן . לפיכך הימין הישראלי נטה ברובו לשלול את רעיון המדינה הפלסטינית , אשר טמן בחובו סיכונים למדינת ישראל . הזדהותם הגוברת של ערביי ישראל עם מאבקם של אחיהם הפלסטינים בשטחים והצדקת דרכי המאבק האלימות היו מקור לדאגה בעבור הימין הישראלי . ב . השמאל הישראלי - קבלת רעיון המדינה הפלסטינית השמאל הישראלי ראה באינתיפאדה הראשונה של הפלסטינים עדות לכישלון הסטטוס קוו בשטחים המנציח את הכיבוש הישראלי . אירועי האינתיפאדה היו זרז לקידום יוזמות מדיניות ולהכרה באש"ף כנציגו הלגיטימי של העם הפלסטיני . השמאל הישראלי הצליח במדיניותו והוביל להסכם אוסלו בין ישראל לנציגי הפלסטינים . אירועי טרור המתאבדים לא שינו את גישת ה...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור