תקופה שנייה, 1987-1967

. 1 הקולקטיב היהודי - התפצלות הלאומיות היהודית לשני זרמים א . הימין הישראלי , זרם ציוני-משיחי הניצחון המוחץ במלחמת ששת הימים 1967-ב אפשר את התפתחותו של זרם יהודיציוני בעל גוון משיחי , הרואה את השבת חלקי מולדת האבות כאות לתחילת הגאולה . זרם זה , שבלטו בו בוגרי הציונות הדתית-לאומית מבית מדרשו של הרב צבי יהודה הכהן קוק , התחיל בתנופת התיישבות ביהודה ושומרון , ברצועת עזה , בסיני וברמת הגולן . התמיכה שהעניקה ממשלת העבודה להתיישבות הייתה מסויגת , אך אישרה את תחילתה , ואילו ממשלות הימין של הליכוד האיצו את ההתיישבות בשטחים כחלק ממדיניות מוצהרת . הסכם השלום עם מצרים שנחתם 1979-ב היה קו שבר בעבור הזרם היהודי-ציוני , מאחר שהייתה בו הצעה להחיל אוטונומיה ביהודה ושומרון בעבור הפלסטינים וכן התחייבות לפנות את כל היישובים הישראליים מסיני . 1981-ב רעיון האוטונומיה לא יושם אך פינוי היישובים בסיני התבצע בהתאם להסכם . הימין הישראלי היה מזוהה בציבור כזרם בעל זהות לאומית גבוהה מאוד ( המחנה הלאומי ) מאחר שראה באזורי יהודה ושומרון נחלת אבות , העתידה להיות חלק ממדינת ישראל כאשר הנסיבות הבינלאומיות תאפשרנה מהלך ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור