תקופה ראשונה, 1967-1948

. 1 הקולקטיב היהודי - עליונות הלאומיות היהודית בתקופה זו היו בני הלאום היהודי מאוחדים מתמיד . הם נלחמו את מלחמת הישרדותם בשלוש מלחמות ( העצמאות , סיני-קדש , ששת הימים ) והצליחו להנחיל מפלות לאויביהם . תפיסתם הלאומית הייתה אחידה : ארצנו לנו היא נחלת אבות ובית לאומי לכל היהודים . יחסם של בני הלאום היהודי לבני המיעוט הערבי אזרחי מדינת ישראל : אוכלוסייה עוינת שלא השלימה עם הקמתה של מדינה יהודית ואשר תבוסת מדינות ערב במלחמות מול ישראל הייתה גם למפלתה . נוכח הכרתה של ההנהגה הישראלית כי מדובר באוכלוסייה המהווה איום , הונהג ממשל צבאי ביישובי הערבים בישראל שהגביל מאוד את תנועת תושביהם , עד לביטולו . 1966-ב . 2 הקולקטיב הערבי - פרופיל נמוך מאוד של הזהות הלאומית א . ערביי מדינת ישראל המיעוט הערבי במדינת ישראל חווה את השנים הראשונות לקיומה של מדינת ישראל מתוך מצוקה וחשש . אזרחי המיעוט הערבי נחשבו בעיני רבים גיס חמישי , והיה עליהם להימנע מפעולות שתענקנה תוקף לסברה זאת . החיים בצלו של ממשל צבאי לא היו נוחים , ואילו הפחד מפני העליונות הצבאית הישראלית היה משתק ; זרועות הביטחון של ישראל עקבו אחר כל פעי...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור