פרק רביעי משבר הזהות הלאומית

משבר הזהות הלאומית של מדינת ישראל מקורו בשני קולקטיבים לאומיים , היהודי והערבי , המצויים במאבק מתמיד על השליטה בארץ ישראל זה למעלה ממאה ועשרים שנה : מראשית ההתיישבות הציונית בארץ ישראל , עבור דרך כינונה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי ועד ימינו . הקולקטיב היהודי הנו בעל זהות לאומית יהודית . הוא כונן מדינה ומימש את ההגדרה העצמית של העם היהודי . לעומת זאת , הקולקטיב של המיעוט הערבי הוא בעל זהות לאומית ערבית , וטרם מימש את ההגדרה העצמית שלו כעם . בעבור קולקטיב זה הישגו של העם היהודי בכינון מדינה בארץ ישראל היה ליום תבוסתו וכאבו , שלא נרפא וספק אם יירפא גם בדורות הבאים . ספר זה עניינו בשינוי שיטת הממשל בישראל ולא בתיאור מהלכי ההיסטוריה הנוגעים למאבק על ארץ ישראל , ועם זאת , גם לענייננו ראוי להציג בקצרה ובפשטות את המאבק בין בני הלאום היהודי ובין בני הלאום הערבי ( בגזרת ארץ ישראל ) אך רק מראשית הקמתה של מדינת ישראל ועד ימינו . בשישים וחמש שנות קיומה של מדינת ישראל התרחשו אירועים חשובים בעלי משמעות היסטורית הן ללאום היהודי והן ללאום הערבי . מנקודת המבט של התפתחות המאבק על ארץ ישראל , אפש...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור