3. האקדמיה

דמויות בולטות באקדמיה רואות בבית המשפט העליון כמי שמבצר את שלטון החוק ומגן על הערכים הדמוקרטיים והליברליים הנאורים . אולם לצד זה , בכירים אחרים באקדמיה מתנגדים נחרצות להפרת האיזון ויחסי הכוחות בין שלוש הרשויות , המבצעת , 11 בעניין היחסים בין הכנסת ובין בית המשפט העליון ראו : אהרן ברק , שופט בחברה דמוקרטית , ירושלים : הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה / כתר / נבו , , 2004 פרק , 16 " היחסים בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת , " עמ' . 360-316 12 בעניין היחסים בין הממשלה ובין בית המשפט העליון ראו : ברק , שם , פרק , 17 " היחסים בין הרשות השופטת לרשות המבצעת , " עמ' . 374-361 המחוקקת והשופטת . לדידם , האקטיביזם השיפוטי חרג בהשפעתו יתר על המידה , כך שהפרת האיזון בין רשויות השלטון עוררה את התרעומת על בית המשפט העליון ופגעה באמון בו , מצב שלא היה קודם לכן עת שלטה גישתו השמרנית של נשיא בית המשפט העליון השופט מאיר שמגר . פרופ' דניאל פרידמן , שר המשפטים בממשלת אולמרט , ייצג את התפיסה המנוגדת להשקפת העולם שגיבש בית המשפט העליון , בשאלת האקטיביזם השיפוטי אך גם בשאלת דרכי מינוי השופטים לבית המשפט העליון ו...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור