2. הרשות המבצעת - ממשלת ישראל

ממשלות ישראל מיהרו להפנים את העלייה בכוחו ומעמדו של בית המשפט העליון , אשר החל פוסק בסוגיות הנתונות לסמכותה של הממשלה . על פי רוב , כלפי חוץ כיבדו חברי הממשלה את בית המשפט העליון ואת שופטיו ונמנעו מביקורת ישירה כלפיהם . עם זאת , בדרכיהן הפתלתלות ידעו ממשלות ישראל לפגוע בבית המשפט העליון ובמעמדו בטכניקות שונות , ובהן : עיכוב מכוון בביצוע פסקי דין של בג"ץ , התעלמות מפסיקות בג"ץ , סחבת מכוונת במסגרת דיונים בבג"ץ וביצוע מדיניות עוקפת רוח בג"ץ ופסיקותיו . המסר שנקלט בציבור היה כי ממשלת ישראל אינה מעניקה גיבוי לפסיקות בג"ץ ומנסה להנמיך את הפרופיל שלהן , עד כדי היותן המלצות בלתימחייבות . עקב כך נפגע אמון הציבור בבית המשפט העליון , שכן ניכר כי פסיקותיו אינן מכובדות כלשונן .  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור