התקשורת

התקשורת המודרנית שכללה את יכולת השפעתה על דפוסי קביעת מדיניות וקבלת החלטות בקרב הממשלה , כתוצאה מהגברת מעורבותה בשיח הציבורי באמצעות מגוון אמצעי המדיה העומדים לרשותה , ובהם עיתונות כתובה , טלוויזיה , רדיו ואינטרנט . התקשורת רואה את הפניית משאביה וכוחותיה לבחינת מדיניות הממשלה ולבקרת התנהלות הממשל כדבר חיוני , וזאת כחלק מתפיסתה ביחס לשירות שהיא מעניקה לציבור הרחב בשמירת האינטרסים שלו . פעילותה של התקשורת כאמור יכולה להפריע להתנהלות השוטפת של הממשלה בכמה מובנים , כשם שיפורט להלן : . 1 חשיפת כוונות הממשל התקשורת יכולה לחשוף לציבור את כוונות הממשל בנוגע למדיניות שהוחלט עליה , אשר מסיבות שונות הממשלה מעדיפה שלא להעניק לה או להחלטות מסוימות הקשורות אליה בולטות ציבורית או תקשורתית , כדי למנוע שיח ציבורי ער , אשר להבנת הממשלה עלול להשפיע על עמדותיה ועל יכולתה לפעול . חשיפת כוונותיה האמיתיות של הממשלה על ידי התקשורת משבשת את פעילותה ולעתים מחייבת אותה לסגת מכוונותיה . 10 בעניין האקטיביזם השיפוטי ראו ספר מומלץ : רות גביזון , מרדכי קרמניצר ויואב דותן , אקטיביזם שיפוטי : בעד ונגד , מקומו של בג"ץ ב...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור