3. מבקר המדינה

משרד מבקר המדינה על פי חוק מהווה זרוע הביקורת של הרשות המחוקקת לבחינת פעילותה של הרשות המבצעת , קרי הממשלה ומשרדיה . במשך עשרות שנים נהגו מבקרי מדינה להפיק דו"ח שנתי מסכם שזכה לחשיפה תקשורתית של יום אחד ולרוב נעלם מיד מהתודעה הציבורית . מבקר המדינה לשעבר השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס שינה את תפיסת הביקורת המקובלת של משרד מבקר המדינה באמצעות חיזוקם של שלושה אלמנטים מרכזיים , כלהלן : א . דו"חות מיוחדים לבחינת כשלים ומחדלים מבקר המדינה העניק חשיבות רבה לבחינת כשלים ומחדלים של הממשלה אשר חייבו פרסום דו"חות מיוחדים , שבמסגרתם נבדקה בקפידה התנהלותם של שרי הממשלה אשר צוינו בשמותיהם . 9 ארבעה דו"חות מיוחדים מכהונת לינדנשטראוס הם : דו"ח ביקורת על השרפה בכרמל ( פורסם ;( 2012-ב דו"ח ביקורת על יישום חוק המל"ל וההתמודדות עם המשט הטורקי ( פורסם ;( 2012-ב דו"ח העסקת עובדים במשרות אמון אישיות במשרד ראש הממשלה ( פורסם ;( 2011-ב דו"ח ביקורת על פרשת " מסמך הרפז" ( פורסם . ( 2013-ב ב . הטלת אחריות אישית מבקר המדינה העלה את רף האחריות האישית המצוינת בדו"חות המיוחדים , לאמור , סמכויות השרים הנרחבות נושאות ב...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור