1. מפלגות הקואליציה

א . היעדרה של משמעת קואליציונית היעדרה של משמעת קואליציונית בהצבעות רבות על הצעות חוק במליאת הכנסת מעידה על שבירת המסגרת והאחדות הקואליציונית החיונית לתפקודה של הממשלה . כאשר כל מפלגה עושה דין לעצמה , והצעות חוק ממשלתיות אינן זוכות לרוב , ואילו הצעות חוק פרטיות שהממשלה מתנגדת להן זוכות לרוב בתמיכת חברי כנסת מסיעות הקואליציה , הרי ניתן האות לפירוק המשמעת הקואליציונית ולפירוקה הקרוב של הממשלה . ממשלה המאבדת את יכולתה להשפיע על הצעות חוק המאושרות או נדחות בכנסת מאבדת גם את היכולת למשול . ב . לחצים פוליטיים במסגרת אישור תקציב המדינה אישור תקציב המדינה וחוק ההסדרים במשק מהווה בכל שנה ( או שנתיים אם התקציב הוא דו-שנתי ) אחד המדדים החשובים ביותר של היכולת למשול . התקציב מבטא את הקצאת המשאבים הנגזרת מהמדיניות הכוללת של הממשלה , ולפיכך אישורו מעניק תוקף למדיניות שהממשלה מתכוונת לבצע בשנת התקציב . אלא שלחצים פוליטיים מכיוון מפלגות הקואליציה עלולים להקשות על אישור תקציב המדינה בשתי רמות של חומרה ; האחת , פשרות רבות מדי במסגרת אישור התקציב , המעקרות חלק מהמדיניות שהממשלה התכוונה לבצע אך מסייעות בס...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור