5. נציגי ממשל בכירים

א . היועץ המשפטי לממשלה היועץ המשפטי לממשלה הוא דמות מרכזית בתהליך אישורה של מדיניות . אל שולחנו של היועץ מגיעות עשרות סוגיות בהקשרים שונים של מדיניות המחייבות את קבלת חוות דעתו המשפטית בטרם יאשר לממשלה או למשרד ממשלתי מסוים להפעיל מדיניות חדשה . כל ההשלכות המשפטיות של המדיניות החדשה נבחנות לעומק ובדגש על עמידתה במבחן של בג"ץ אפשרי . כך לדוגמה , לאחרונה בחן היועץ מדיניות חדשה שביקש משרד הבינוי והשיכון להנהיג בהקשר של זכאות לדיור בר השגה . היועץ בחן את הקריטריונים לזכאות ואישר את הקריטריון המקנה העדפה ליוצאי צבא . מעורבותו של היועץ המשפטי לממשלה בתהליך לאישור מדיניות או החלטת ממשלה עשויה מצד אחד להיטיב עם המדיניות או ההחלטה שתתקבלנה בסופו של דבר . ואולם היא גם עלולה לגרום לתלות רבה של הממשלה ביועץ המשפטי שלה , שכן עומס בנושאים המובאים לפתחו של היועץ , נוסף על הבחינה המשפטית הממושכת הנדרשת לנושאים מורכבים , עתידים לעכב את ביצוע המדיניות החדשה או אף למנוע את אישורה הסופי . בכך היועץ המשפטי לממשלה מוסיף נדבך נוסף להגבלת היכולת למשול . ב . מנכ"ל משרד ראש הממשלה ראש הממשלה נוהג להאציל למנכ"ל...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור