4. הקואליציה הממשלתית

א . מספר המפלגות השותפות לקואליציה המבנה הקואליציוני של הממשלה הוא אחד הגורמים המרכזיים ביותר לקשיים ביכולת למשול , שכן ההגבלות הראשונות והמשמעותיות על היכולת למשול נקבעות עוד בקווי היסוד של הממשלה . הניסיון להגיע להסכמות רחבות בין המפלגות השותפות לקואליציה מחייב פשרות במסגרת גיבוש קווי היסוד , ולפיכך נושאים שנויים במחלוקת 5 הנתונים מאתר האינטרנט הרשמי של משרד ראש הממשלה : www . pmo . gov . il / history / pastgovernments / pages / gov 32 . aspx בין המפלגות המרכיבות את הקואליציה נדונים להקפאה ולסטטוס קוו , או להסדר מיוחד אחר - למרות חשיבותם לציבור . ממשלות ישראל הורכבו לרוב מחמש או שש מפלגות , כך שאפשר לשער אילו מגבלות הממשלה מטילה על עצמה כדי לקיים את האינטרסים הציבוריים או הסקטוריאליים של חמש מפלגות . ב . מפלגות לשון המאזניים של הקואליציה מפלגות לשון המאזניים של הקואליציה הממשלתית ( לרוב מפלגה אחת או שתיים לכל היותר ) מחזיקות בכוח רב ובהשפעה יתרה על מדיניות הממשלה , אף על פי שכוחן האלקטוראלי כמו שהוא מתבטא במנדטים יכול להיות קטן באופן יחסי לגודלה של הקואליציה . היכולת למשול אמורה להבי...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור