3. הממשלה

א . היעדר מנגנון יעיל לבקרה אחר ביצוע המדיניות ויישום החלטות הממשלה הממשלה מקבלת החלטות רבות , ומהן החלטות המחייבות מנגנון יעיל של מעקב אחר יישומן וביצוע המדיניות . בעיקר אמורים הדברים בהחלטות הממשלה המחייבות פעילות של כמה משרדי ממשלה במקביל . מזכירות הממשלה אינה ערוכה לתפקד כמנגנון בקרה יעיל על ביצוע החלטות הממשלה , ומלבד קבלת דיווחי המשרדים , אין לה הכלים למעורבות ישירה בתהליכים לקידום החלטות ממשלה ובתוך כך לטיפול בבעיות בין-משרדיות או בחסמים המונעים ביצוע החלטות . לכן חלק מהחלטות הממשלה פשוט אינן מבוצעות , או מבוצעות באופן חלקי ונמשכות פרקי זמן ארוכים מהנדרש . כאשר ממשלה אינה מסוגלת להוציא לפועל את החלטותיה החשובות ואף אינה עושה דבר כדי להעמיד לרשותה גוף שתפקידו הייעודי לוודא את יישום החלטותיה , הרי היכולת למשול נפגעת במידה רבה . ב . ריבוי ועדות השרים תחת הממשלה השלושים ושתיים שהחלה את כהונתה 2009-ב תיפקדו חמישים ושבע ועדות שרים . מובן מאליו כי היקף עצום של ועדות מפיק היקף עצום עוד יותר של החלטות ( החלטות ועדות השרים מקבלות תוקף של החלטת ממשלה בהתאם לנוהל עבודת הממשלה . ( מזכירות המ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור