1. ראש הממשלה

א . עומס בלתי-סביר המוטל על ראש הממשלה העומס המוטל על ראש ממשלה בישראל לנהל את ענייני המדינה בנושאים מדינייםביטחוניים בעלי חשיבות קיומית ובמקביל לנהל את הסוגיות הדחופות והחשובות בהקשרים חברתיים-כלכליים , זאת על רקע ריבוי השסעים בחברה הישראלית , הוא בלתי-סביר מראשית היווצרותו . התזה המרכזית של ספר זה מציגה את סוגיית מוטת האחריות של המנהיג כציר הנמקה מרכזי לכשלים המרובים של שיטת הממשל בישראל . כאשר ראש הממשלה העומד בראש הרשות המבצעת מתקשה להכיל תחת אחריותו את ההיקף הנרחב של הנושאים המחייבים את מעורבותו או את הכרעתו , הרי היכולת למשול נפגמת מאוד . ב . ניהול זמן המנהיג מכיוון ששיטת הממשל בישראל היא מצב נתון , כמו גם העומס הרובץ על ראש הממשלה כשם שתואר בסעיף הקודם , הרי קיימת חשיבות רבה מאוד לניהול זמן המנהיג . כאשר האחראים על תכנון הזמן של ראש הממשלה כושלים בקביעת סדר יומו ובהבנת סדר העדיפויות שאליו מנהיג מחויב - אשר מטרתו להציב את ראש הממשלה במרכז קבלת ההחלטות בנושאים החשובים ביותר - הרי היכולת למשול נפגעת , ונכס הזמן של ראש הממשלה מבוזבז . ג . זמינות לישיבות ולקבלת החלטות מחלוקות מקצועיו...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור