פרק שני משבר ביכולת למשול

המשבר ביכולת למשול טמון באי יכולתה של הרשות המבצעת , קרי הממשלה , לקבוע באופן חופשי את מדיניותה המועדפת , ולקבל החלטות בהתאם למדיניות זאת , וכן מאי יכולתה ליישם באופן מלא החלטות שקיבלה . הממשלה מתקשה ביכולת למשול מכיוון שלגורמים שונים יש את מידת הכוח הלגיטימית למנוע ממנה את האפשרות לקבוע מדיניות חדשה , לקבל החלטות ממשלה הנדרשות מבחינתה או ליישם החלטות ממשלה שקיבלה זה כבר . גורמים אלה אינם פועלים בהכרח מתוך כוונה להכשיל את הממשלה ( אם כי גם זאת אפשרות , ( או חלילה נוקטים אמצעים שאינם כשרים או קבילים בדמוקרטיה - אלא הם פועלים כמיטב הבנתם מתוך כוונה לייצג ערכים ואינטרסים שונים המצויים בתחום סמכותם ואחריותם , ואשר לעתים הם סותרים את מדיניות הממשלה או את החלטותיה . לכן המשבר ביכולת למשול יכול להתפרש מחד גיסא כניסיון להפריע לתפקודה התקין של הממשלה בבואה לקדם מדיניות , לקבל החלטות וליישמן , ומאידך גיסא כביטוי לבלמים ואיזונים הפועלים בתוך מערכת פוליטית ודמוקרטית . סביר מאוד כי המשבר ביכולת למשול מצוי יותר באמצע הסקאלה מאשר בקצותיה , ומכל מקום , גורמים שונים באקדמיה לא הותירו מקום לספק כי הממשל...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור