7. התמודדות עם דילמות ערכיות

התקשורת סוקרת בהרחבה דילמות ערכיות שעמן ראש הממשלה מתמודד ולרוב תנקוט עמדה עצמאית ביחס אליהן . אם ראש הממשלה לא יכריע בדילמה או יבכר עמדה השונה מזו של התקשורת , הרי בעיני התקשורת ייחשב הדבר להיעדר גילוי מנהיגות נוכח הדילמה ; ואילו הכרעה בדילמה בהתאם לעמדת התקשורת תוכר כמהלך מנהיגותי אמיץ של ראש הממשלה . אחת מהדילמות הערכיות הקשות ביותר הניצבות בפני ראש ממשלה נוגעת למחיר שיש לשלם תמורת שחרור חיילים שנשבו בידי ארגוני טרור . אין ספק כי נדרש אומץ מנהיגותי כדי להכריע בדילמות ערכיות , שהן מהקשות ביותר ; ואולם כל הכרעה בהן תציב חלק מהציבור - קטן או גדול בהיקפו - שיתנגד להכרעת ראש הממשלה . הציבור אינו מצפה מראש הממשלה לנהוג בהתאם לעמדת התקשורת בנוגע לדילמות ערכיות ; הציבור מצפה מראש הממשלה לשקול את כל הטיעונים הרלבנטיים בעד ונגד , להתייעץ עם כל הגורמים המקצועיים , לשקלל סיכויים מול סיכונים ולהכריע כאדם הבוטח בהכרעתו , כל זאת כתנאי להכרה במנהיגותו .  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור