5. יציבות שלטונית

התקשורת תבליט את היעדר בשלותו של ראש הממשלה להנהיג את ממשלתו עד תום הקדנציה שלה ואת התפרקות ממשלתו בטרם עת , מהסיבות המפורטות להלן : א . יחסי אנוש - ראש הממשלה אינו מגלה יחסי אנוש נאותים כלפי שריו בממשלה , אינו מתייעץ עמם , פועל מאחורי גבם , ממנה אותם לתפקידים הנחשבים נחותים למעמדם הציבורי , נמנע מלהעניק להם קרדיט ביצועי ומטיל עליהם אחריות לכשלים שגם אחרים שותפים להם . ב . תמרון פוליטי - ראש הממשלה נעדר ניסיון , תחכום ואומץ הנדרשים לביצוע תמרונים פוליטיים . ג . אמנות הפשרה וההסכמה - ראש הממשלה אינו יודע להציג עמדות פשרה ראויות העשויות לזכות להסכמה ותמיכה מקרב מפלגות הקואליציה ובכך לסייע להתגבר על מחלוקות מהותיות ביניהן . הציבור מצפה כי ראש הממשלה יפגין יכולות אישיות ופוליטיות בהתנהלותו התקינה מול השרים , בשמירת אפשרויות להרכבי ממשלה שונים ובנטרול מחלוקות פוליטיות מהותיות שאינן באות על חשבון האינטרס הציבורי הרחב , כל זאת כדי להשיג יציבות שלטונית וכתנאי להכרה במנהיגותו .  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור