3. כושר הכרעה בסוגיות פנימיות

התקשורת נוהגת להבליט את התנהלותו של ראש הממשלה בבואו לקבל הכרעות מרכזיות בנושאים חברתיים-כלכליים , בנסיבות פוליטיות כפי שיפורט להלן : א . דחיית הכרעות - ראש הממשלה נרתע מלהכריע בסוגיה מסוימת ודוחה ככל האפשר את מועד ההכרעה , זאת בגין עמדות נוגדות בממשלתו וחוסר יכולת להגיע להסכמה . ב . שינוי תזזיתי במדיניות - ראש הממשלה מושפע יתר על המידה מסקרי דעת קהל או ממחאה רגעית המאלצים אותו להחליט על שינוי במדיניות שהוחלט עליה זה כבר . ג . אי עמידה בלחץ - ראש הממשלה אינו עומד בלחצים שמפעילים עליו גורמים פוליטיים ואחרים , ולכן נכנע בנקל לתכתיבים המוצבים לו ומקבל החלטות חשובות בהתאם לשיקולים צרים וסקטוריאליים , בניגוד למה שנתפס כאינטרס הציבורי הרחב . הציבור מצפה מראש הממשלה לכושר הכרעה בנושאי פנים , תוך כדי הימנעות מהססנות יתר או משינויי מדיניות תכופים , ובוודאי אין מצופה מראש הממשלה כי ייכנע לסחטנות מפלגתית , כל זאת כתנאי להכרה במנהיגותו .  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור