2. מינוי הממשלה והסגל בלשכת רה"מ

התקשורת בוחנת בקפידה את התנהלות ראש הממשלה בסוגיות הנוגעות למינוי הממשלה והסגל בלשכתו , וכמי שאחראי יותר מכול לתפקודה התקין של הממשלה , כמפורט להלן : א . גודלה של הממשלה - הביקורת המושמעת היא נגד מינוי ממשלה גדולה ומנופחת של שרים ושרים בלי תיק ומספר רב של סגני שרים , כך שכשליש מחברי הכנסת נמצאים בעמדות ביצועיות במשרדי הממשלה , או ביצועיות-לכאורה . ב . התאמת השרים לתפקידיהם בממשלה - הביקורת המושמעת היא נגד מינויים של שרים שאין להם הניסיון והכישורים הנדרשים לתפקיד שאליו מינה אותם ראש הממשלה . ג . מינוי הסגל בלשכת ראש הממשלה - הביקורת המושמעת היא נגד מינויים שאינם מתאימים לתפקידי מפתח בסגל הקרוב המייעץ והמסייע לראש הממשלה לנווט את ענייני המדינה , ונגד חוסר שיתוף הפעולה בין חברי הסגל , עד כדי עימותים בין חבריו . הציבור מצפה כי ראש ממשלה יקבע גודל ראוי לממשלתו , למרות לחצים של מפלגות הקואליציה , וכי ייטיב למנות שרים לתפקידיהם , כולל מינוי שרים מקצועיים . כמו כן מצפים מראש ממשלה למנות אנשים איכותיים ומקצועיים לתפקידי מפתח בלשכתו ( ראש הסגל , מזכיר הממשלה , מנכ"ל משרד ראש הממשלה , המזכיר והרש...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור