פרק ראשון משבר המנהיגות

המערכת התקשורתית והמערכת האקדמית הן המובילות את ההתייחסות להיווצרותו של משבר המנהיגות . התקשורת פועלת מתוך התבוננות יומיומית על התנהלותם הבעייתית של ראשי ממשלה ואנשי אקדמיה בהשוואת דור המנהיגים הנוכחי לדור המנהיגים המכוננים המשויכים לדור המייסדים , כמו דוד בן גוריון ומנחם בגין . בפרק זה אין כוונה להציג את התכונות הנדרשות ממנהיג מכונן או ממנהיג בעל שיעור קומה , אלא להציג את כשלי ראשי הממשלה בישראל כשם שאלה משתקפים בעיקר בעמדות שמייצגת התקשורת , אשר הישנותם אצל כמה וכמה ראשי ממשלה אכן יכולה לקבע בתודעה הציבורית תחושה של משבר מנהיגות מתמשך ושל מנהיגות פוליטית החסרה את התכונות הנדרשות במשטר דמוקרטי . להלן יפורטו כשלי המנהיגות :  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור