שער שני משברי יסוד בדמוקרטיה הישראלית

שער שני משברי יסוד בדמוקרטיה הישראלית הדמוקרטיה הישראלית ניצבת בפני ארבעה משברי יסוד המאיימים על חוסנה ועל יציבותה : משבר מנהיגות , משבר ביכולת למשול , משבר אמון בבית המשפט העליון ומשבר זהות לאומית . בשני העשורים האחרונים התרחבה המודעות הציבורית למשברים אלה נוכח הבשלתן של בעיות הנוגעות לתפקודה של הדמוקרטיה הישראלית , בתהליך אטי אך במגמה עקבית . התובנה כי קיים משבר מנהיגות נבעה מתוך הכרה ציבורית שתם עידן דור המייסדים בהנהגת המדינה ועתה אנו צפויים לראשי ממשלה מזן אחר , שכבר התנסינו בבחירתם ובמחדליהם . התובנה כי קיים משבר ביכולת למשול נבעה תחילה מהסלידה הציבורית ביחס להתנהלות הפוליטיקה הישראלית ( לדוגמה : מקח וממכר פוליטי סביב 'התרגיל המסריח' של ( 1990 ולאחריה מכישלון המעבר לשיטת הבחירות הישירות לראשות הממשלה וחזרה לאין מוצא של שיטת הבחירות הקודמת הנהוגה כיום . התובנה כי קיים משבר אמון בבית המשפט העליון התחדדה לאחר שהופנמה היטב השפעתה של המהפכה החוקתית של 1992 ( חקיקת שני חוקי היסוד , חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד : חופש העיסוק ) והבולטות של אסכולת האקטיביזם השיפוטי שהנהיג נשיא ב...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור