עקרונות למשטר נשיאותי

פרופ' יחזקאל דרור , מומחה בתחומי ממשל ומדיניות , תומך בכינון משטר נשיאותי או מעין-נשיאותי לישראל . דרור פירט ארבעים ושלושה עקרונות הנוגעים למשטר נשיאותי בישראל , ואלה הוצגו לציבור . 2011-ב סעיפים נבחרים מתוך עקרונותיו של דרור הנוגעים למשטר נשיאותי בישראל : . 1 הנשיא יהיה ראש המדינה וראש הרשות המבצעת . הוא יישא באחריות לכל פעולות הממשלה . . 2 הנשיא וסגן הנשיא ייבחרו ב"פתק אחד" בבחירות ישירות שאינן צמודות לבחירות לכנסת . . 3 תקופת הכהונה של הנשיא ושל סגן הנשיא היא חמש שנים . . 4 לתפקידי נשיא וסגן נשיא ייבחרו מי שיזכו ברוב מוחלט של הקולות הכשרים , לפי הצורך לאחר בחירה נוספת בין שני זוגות המועמדים שיגיעו למקום הראשון והשני . . 5 מועמדים לתפקיד הנשיא יוצעו על ידי 25 % מכלל חברי כנסת לפחות , או על ידי 15 % לפחות מבעלי זכות ההצבעה בישראל . . 6 המועמד לנשיא ימנה את המועמד לסגן הנשיא לפי שיקול דעתו . . 7 נשיא המדינה וסגן הנשיא לא יהיו חברי כנסת . חברי כנסת שייבחרו לנשיא או לסגן נשיא ייחשבו החל מרגע בחירתם כמי שהתפטרו מהכנסת . . 8 הנשיא יקבע לעתים מזומנות את חלוקת העבודה בינו לבין סגן הנשיא , אך...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור