יתרונות וחסרונות המשטר הנשיאותי

פרופ' גדעון דורון המנוח , מי שכיהן כיושב ראש האגודה הישראלית למדע המדינה , הוביל את התמיכה בשיטת המשטר הנשיאותי כשם שהוצגה לציבור . 2006-ב לצד המשקל החשוב שהעניק דורון ליתרונותיה של השיטה הנשיאותית הוא בחן גם את תקפותן של מגרעות השיטה , כמו שאלה הועלו גם על ידי אנשי אקדמיה המתנגדים לעמדתו , ונתן להן מענה , זאת כדי להפחית ממשקלן , אשר גורם לציבור להירתע ממעבר משיטה פרלמנטרית לשיטה נשיאותית . אלה יתרונות הדגם הנשיאותי לפי דורון . 1 הגברת המשילות על ידי ריכוז סמכויות הביצוע ברשות אחת . . 2 הגברת יציבות השלטון . . 3 הפרדת רשויות . . 4 יצירת איזון בין הרשויות . . 5 מינוי שרים מקצועיים ולא פוליטיים . . 6 הגברת יעילות הפיקוח הפרלמנטרי על ידי שימוע . . 7 ייצוג אמת של חלקי הציבור ( כולל מיעוטים ) משום שאין צורך באחוז חסימה . . 8 חברי פרלמנט יפקחו על הרשות המבצעת ויחוקקו חוקים . אלה מגרעות השיטה הנשיאותית אשר את תקפותן בחן דורון : . 1 תפקיד בית הנבחרים מצטמצם לחקיקה . . 2 מעורבות הנשיא בחקיקה מחלישה את כוח ההרתעה של הפרלמנט . . 3 כהונה קצובה ויציבה של הנשיא מחלישה את ההשפעה הנמשכת והעדכנית של הע...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור