ביקורת שיטת הבחירות המשולבות

דומה כי בקרב תומכי האסכולה הפרלמנטרית קיימת אחידות דעים באשר לצורך בשינוי שיטת הבחירות ומעבר לשיטת בחירות משולבות , שבמסגרתן ייבחרו חלק מחברי הכנסת בבחירות ארציות וחלק בבחירות אזוריות . ההנחה המקובלת על הנמנים עם אסכולה זו היא כי הבחירות האזוריות תחייבנה את מועמדי המפלגות לקיים קשרים שוטפים עם בוחריהם באזורי הבחירה וכתוצאה מכך תעודדנה את אחריות הנבחרים כלפי בוחריהם בעת כהונתם בכנסת . מפליא שעמדה זו זכתה לאחיזה כה איתנה בקרב הנמנים עם האסכולה הפרלמנטרית , בלי שתוצג עמדה אחרת מקרב אסכולה זו הסותרת את רעיון שיטת הבחירות המשולבות . ההצעות השונות של האסכולה הפרלמנטרית לשינוי שיטת הממשל בישראל כללו סעיפים רבים שנועדו לסייע לתפקוד הממשלה והכנסת . התועלת בסעיפים אלה תתברר רק שנים לאחר יישומם , אם הכנסת תאשרם , אך אפשר להניח שאם לא יועילו בהרבה לשינוי המציאות הפוליטית , הרי לא ייגרם נזק ממשי מאישורם או מביטולם . לא כך הדבר באשר למעבר לשיטת בחירות משולבות , הטומנת בחובה סיכונים רבים , וגם ביטולה בדיעבד לאחר שנים מספר עלול להותיר אחריו נזק לפוליטיקה הישראלית . מדינת ישראל מכילה בקושי רב מאוד את ה...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור