עמותת “יש סיכוי"

עמותת “ יש סיכוי" בראשות האלוף ( בדימוס ) מאיר דגן , ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים לשעבר , הציגה הצעת חוק המשלבת את נוסחת מגידור עם רעיונותיו של פרופ’ אוריאל רייכמן , לשינוי שיטת הממשל בישראל . להלן עיקרי המלצותיה של עמותת “ יש סיכוי" : . 1 אימוץ נוסחת מגידור . הנוסחה מחלקת את המושבים בכנסת לשתי קבוצות שוות , 50 % מהמושבים מחולקים בבחירות כלל-ארציות , 50 % -ו מהמושבים מחולקים בבחירות אזוריות . אזורי הבחירה בבחירות האזוריות יחולקו על פי 17 הנפות של משרד הפנים , ומכל אזור ייבחרו נציגים בהתאם למספר הבוחרים באזור . . 2 הצבעת הבוחר תהיה בפתק אחד , אך תיספר פעמיים : פעם אחת בקביעת הנציגות באזור , ופעם שנייה בקביעת חלוקת המושבים הארצית . . 3 תינתן לציבור הבוחרים אפשרות להעדיף בפתק ההצבעה עד מועמד אחד ברשימה האזורית שהם מעוניינים לראותו בכנסת . . 4 אחוז החסימה יעמוד על , 3 % אולם רשימה מפלגתית שמועמדיה זכו לפחות במושב אחד בשלושה אזורי בחירה שונים תיספר בחלוקת המנדטים אף אם לא עברה את אחוז החסימה הארצי . . 5 פיצול מפלגה יתאפשר רק כאשר מחצית מחבריה מבקשים לפרוש ממנה . המימון לחברי הכנסת ה...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור