המכון הישראלי לדמוקרטיה

המכון הישראלי לדמוקרטיה בראשותו של נשיא המכון ד"ר אריק כרמון , ייסד 2009-ב את הפורום לתיקון שיטת הממשל בישראל , בראשות נשיא בית המשפט העליון ( בדימוס ) השופט מאיר שמגר . המלצות הפורום הוגשו במרס , 2011 וכדי לחולל את השינוי לתיקון שיטת הממשל ברוח ההמלצות הקים המכון הישראלי לדמוקרטיה את עמותת ישראלים להצלת הדמוקרטיה . להלן עיקרי ההמלצות של הפורום לתיקון שיטת הממשל : המפלגות : הסדרת הליכי התפקדות למפלגות , קביעת תקופת הכשרה של שנה לפחות להשתתפות בבחירות פנימיות , תגמול תמורת רגולציה , שממנו תיהנינה מפלגות שמועמדיהן נבחרים בשיטות דמוקרטיות , והחמרת ההגבלות המוטלות על פיצול סיעות , ובהן : ( א ) ביטול התיקון לחוק הכנסת שהתקבל בקיץ , 2009 המקל על פיצול סיעות גדולות . לפי התיקון , במקרה שמסיעה מתפצלים שבעה חברי כנסת , גם אם אינם מהווים שליש מהסיעה , לא תוטלנה עליהם סנקציות משמעותיות ; ( ב ) ביטול תיקון לחוק מימון מפלגות , שלפיו רק התפצלות העומדת בתנאי הסף בשלושת החודשים הראשונים לכהונת הכנסת תמנע מהמתפצלים קבלת מימון מפלגות שוטף ( מימון של פעילות הסיעה בכנסת . ( בהקשר זה יש להשיב את המצב לקדמו...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור