ועדת נשיא המדינה לבחינת מבנה הממשל בישראל

ועדת נשיא המדינה לבחינת מבנה הממשל בישראל בראשותו של פרופ’ מנחם מגידור , אשר כיהן כנשיא האוניברסיטה העברית בירושלים , הציגה בדו"ח המסכם שלה שהוגש 2007-ב את כשלי שיטת הממשל בישראל , ובהם : פיצול פוליטי גדול , חוסר יציבות שלטונית וליקויים בפיקוח הפרלמנטרי על פעולת הממשלה . הוועדה סברה כי יש לשמור על מידה סבירה של ייצוגיות אפילו אם הדבר בא במידה מסוימת על חשבון היציבות הפוליטית והמשילות . כמו כן , הוועדה סברה שבישראל לא מתקיימים תנאים מוקדמים של חוקה ותרבות פוליטית הנדרשים להנהגת משטר נשיאותי . לפיכך , הוועדה המליצה על שיפור תפקוד הממשל הפרלמנטרי על ידי חיזוק יכולתה של הממשלה לקבוע מדיניות ולבצעה ועל ידי חיזוק יכולתה של הכנסת לפקח באופן יעיל על פעולת הממשלה . להלן עיקרי המלצות ועדת נשיא המדינה לבחינת מבנה הממשל בישראל : 2 דו"ח ועדת נשיא המדינה לבחינת מבנה הממשל בישראל , האוניברסיטה העברית בירושלים / אוניברסיטת תל אביב / המרכז הישראלי להעצמת האזרח , , 2007 תקציר המלצות הוועדה , עמ' ; 13-7 הדו"ח המלא באתר המרכז הישראלי להעצמת האזרח . שיטת הבחירות לכנסת :  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור