פרק ראשון האסכולה הפרלמנטרית

רוב הצעות האסכולה הפרלמנטרית כללו התייחסות לסעיפים מרכזיים הנוגעים לשיטת הבחירות , להרכבת הממשלה ולאפשרות הפלתה , כלהלן : . 1 בחירות משולבות : שילוב של בחירות ארציות ויחסיות שבהן ייבחרו חלק מחברי הכנסת ברשימות ארציות , עם בחירות אזוריות שבהן ייבחרו חלק מחברי הכנסת באזורי בחירה , וזאת במטרה לעודד את אחריות הנבחר כלפי בוחריו . . 2 אחוז החסימה : העלאת אחוז החסימה בכמה אחוזים במטרה להגדיל את כוחן של המפלגות הגדולות על חשבון הקטנת מספר המפלגות המיוצגות בכנסת - אם כי במידה אשר תשמור על עקרון הייצוגיות המתחייב בחברה הישראלית - וזאת כדי להקל על הרכבת קואליציה ממשלתית ובעיקר על תחזוקתה המאפשרת יציבות שלטונית . . 3 הצבעת העדפה : מתן אפשרות לבוחרים להשפיע על דירוג מועמדי המפלגות לכנסת ברשימות הארציות ובבחירת נציגיהם באזורי הבחירה , וזאת במטרה לבחור מועמדים ראויים יותר שיכהנו כחברי כנסת , וכן כדי לחזק את קשרי המועמדים עם בוחריהם ולעודד את השתתפות הבוחרים ביום הבחירות . . 4 הרשימה הגדולה ביותר : למועמד מטעם המפלגה שזכתה בבחירות במספר המנדטים הגדול ביותר תוענק הזכות הראשונית לנסות ולהרכיב ממשלה , בל...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור