הקדמה ישראל מאותגרת בשתי חזיתות

הרעיון להפקיד את ענייני היהודים במולדתם בידי האזרחים היהודיים לבדם ייחשב למהפכני בחברה דמוקרטית . הרעיון ייוותר מהפכני כל זמן שיהודים משכילים לא ישקיעו מחשבה מרובה כדי להבין לעומקו את המניע המחולל את הרעיון ; וכאשר יחקרו היטב חיבור זה , יכירו רובם במוקדם או במאוחר בהיגיון הצרוף התומך את הרעיון מכל כיווניו , שלא מהפכני היה מראשיתו כי אם בלתי-נמנע היה בהתהוותו בזמן ובמקום שנהגה . מכיוון שכך , יקל להסביר את רעיון הממשל המשולב לקוראים שאינם מקובעים בתפיסה צרה הנוגעת למאפייניה של השיטה הדמוקרטית וגבולותיה , והנכונים לקבל בפתיחות את עליונותה הבלתי-מעורערת של השיטה הדמוקרטית , השופעת פלגי ממשל וברוכה בנתיבי משטר , המעניקה חירות לכל אומה להתאים לעצמה את חליפת הדמוקרטיה הנוחה ביותר למידותיה ולצרכיה - ולשנותה בעתות משבר , כדי להחיות את הדמוקרטיה תחת שאובדן היצירתיות יוביל לחדלונה ולקריסתה . 1 ראו : המכון הישראלי לדמוקרטיה , “ מדד הדמוקרטיה הישראלית , " 2011 ירושלים , המכון הישראלי לדמוקרטיה , עמ’ , 154-153 תרשים : 71 נדרש רוב יהודי להחלטות גורליות בנושאי שלום וביטחון ( מסכימים בהחלט ודי מסכימים ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור