תוכן העניינים

הקדמה - ישראל מאותגרת בשתי חזיתות 13 ..................................................................... שער ראשון - המערכה על שינוי שיטת הממשל בישראל 19 ........................................ פרק ראשון - האסכולה הפרלמנטרית 21 ............................................................................. ועדת נשיא המדינה לבחינת מבנה הממשל בישראל 22 ........................................................ המכון הישראלי לדמוקרטיה 24 ...................................................................................................................... המרכז הבינתחומי הרצליה 26 ........................................................................................................................ עמותת “ יש סיכוי" 28 ................................................................................................................................................ ביקורת שיטת הבחירות המשולבות 29 .....................................................................................................  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור