חלק שלישי דבר-מה אשר אבד

אשוח של חג נצנץ בכפור , נרעד , ובכל הארץ האוויר עמד דומם , אך מעל כל הדברים שרוע מנומנם שכן השקט של דבר מה אשר אבד . אלפרד לורד טניסון  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ