קראו בכותר - דבר לא נותר כשהיה : התמודדות אישית עם אבל ויגון