תוכן העניינים

פתח דבר 11 חלק ראשון P הנחמה שבאהבה 13 התענוג שבחברתו 15 פרחי לילך וטבעת רומית 33 חלק שני P שמפניה אחרונה 51 שברים מן השלם 53 גשם של כוכבים 75 שמחה כאור הכוכבים 97 חלק שלישי P דבר-מה אשר אבד 109 פרחי בר ואבן שחם 111 אבל ומלנכוליה 139 צבעים חמקמקים 151 תודות 167  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ