דבר לא נותר כשהיה התמודדות אישית עם אבל ויגון

קיי רדפילד ג'יימיסון מחברת רבי המכר ¢ נפש לא שקטה ¢ ו ¢ הלילה ממהר לרדת ¢ קיי רדפילד ג'יימיסון מחברת " נפש לא שקטה" דבר לא נותר כשהיה זיכרונות מאנגלית : ענת שפירא דבר לא נותר כשהיה מאת : קיי רדפילד ג'יימיסון עימוד : שפי פז , אגתה נדפס בישראל , תשע 2011 — א" כל הזכויות שמורות © מטר הוצאה לאור בע"מ ת . ד . , 36212 תל אביב 61361 info @ matar . biz אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . הוצאת מטר ב www . matarbooks . co . il  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ