הערות

. 1 קורצוויל , ברוך . מסית על סיפורי ש"י עגנרך , , ^ 10 ירושלים ות"א , תשייל , עמי . 65-54 . 2 שבייד , אלי , שלוש אשמורות בספרות העברית , עס עובד , ת"א , , 1967 עמי . 70-62 . 3 שקד , גרשון . אמנית הסיפור של עגנרך , ספרית הפועלים , ת"א , , 1973 עמי . 207-200 . 4 חקק , לב . מוטיב התרנגול בסיפור פשוט לש " י עגנרן , הספרות ד , 4 / ( תשל"ד ) , עמי . 725-713 . 5 שקד , גרשון . אמנ . ות הסיפור סל עגנרך , עמי ; 222 חקק , לב , שם . עמי . 724 , 714 . 6 חקר הדינאמיקה של הטקסט הספרותי אינו צעיר : נבר בתקופה הניאזקלאסית תאר לסינג את התכונה הדינאמית של הטקסט הספרותי ( לסינג , יילאוקון . ( " מאמר מרכזי בתחום הדינאמיקה של הטקסט הספרותי הוא : Frank , J . Spa tial Form In Modern Literature , In : Criticism ( ed : M . Schorer ) N . Y . 1948 , p . 383 . בשנים האחרונות פורסמו בארץ כמה מחקרים חשובים בתחום הדינאמיקה של הטקסט הספרותי וביניהם : פרי , מנחם . המבנה הסמאנטי של שירי ביאליק , "סימן קריאה" ו"הספרות א"ת , " , . 1976 שטרנברג , מאיר . מבנה ההשהיה , הענ . י 7 העלילתי והספור הבלשי , " הספרות , ( 1974 ) 19...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ