הערת סכום

מטרת היסוד הראשונה של מחקר זה היתה לחקור באורח מפורט ושיטתי את "הפן הדיאנרוני" של מוטיבים הבאים ביצירות ספרות לסוגיהן , שלא זבה עד כה לבחינה ו לדיון של ממש . לצורך תכלית זו , פותח והועמד מתוד המתווה דרכי עיון סדורות ושיטתיות ב"פן הדיאכרוני" של מוטיבים , על שני התהליכים הדינאמיים שבו : הדינאמיקה התמטית והדינאמיקה הקומפוזיציונית . ייהמתוד הדיאכרוני" מגבש דרכים המיועדות להתחקות אחר התהליכים שבדינאמיקה התמטית ובדי נאמיקת הקומפוזיציונית מתוך מגמה לאתר בהם שיטתיות בעלת מגמתיות אסתטית . החלת המתוד הדיאכרוני על מוטיבים שבמבחר מיצירות ש"י עגנון , העלתה , כי עושה בהם דינאמיקה תמטית או דינאמיקה קומפוזיציונית ( או שתיהן כאחת ) מחושבת ושיטתית , ואותה שיטתיות מקנה לדינאמיקה פונקציה אסתטית מובחנת , ההולמת מגמות אסתטיות-אידאיות מרכזיות ביצירה שבה המוטיב נתון , ובזה היא תורמת לגיבושן ולהטעמתן . נמצא איפוא , כי החלת המתוד הדיאכרוני שפותח במחקר זה , על אותם מוטיבים מיצירות עגנון שנבחנו , חשפה בהם ארגונים , תבניות ומשמעויות שעד כה לא זוהו ולא אובחנו . המחקר אף תאר וניתח תופעות נוספות שבתחום הדינאמיקה של ה...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ