תרשים להדגמת התבנית הדינאמלת המתממשת במהפך המתחולל במעמדם החברתי של בלומה וברוך מאיר