ד. על תופעות נוספות שבתחום הדינאמיקה של הטקסט "בסיפור פשוט"

אמנם , כל תופעה של שינוי או מעבר על פני רצף הטקסט היא תופעה שבתחום הדינאמיקה של הטקסט , אולם דעתו של חוקר הספרות נתונה אך לאותן תופעות דינאמיות בעלות אפקט אמנותי שיש בו כדי להעשיר את משמעות היצירה ולעבותה , לתרום למורכבותה , לשכלל את מארג הלשון שבה וכיוצא באלה . כאלה הם , הרימוז המטרים "המתעתע , " האנלוגיה המתהפכת , מסירה מכוונת של אינפורמציה כוזבת , שידונו להלן . כולן תבניות דינאמיות שבצידן משמעות אמנותית , וכולן כאחת מיוסדות על הפיגור של תהליך הקליטה "הסינכרוני" אחר תהליך המסירה-קריאה "הדיאכרוני . " זאת ועוד . כל התבניות הדינאמיות הנזכרות לעיל , מנצלות באותו האופן את האחור שחל בתהליך הקליטה " הסינכרוני" של האינפורמציה הסיפורית , לעומת התהליך "הדיאכרוני" של הקריאה , וזאת לצורך עיצוב עמדה מסוימת של הקורא כלפי האינפורמציה הסיפורית הנידונה . בכל התבניות הללו , האינפורמציה המדווחת בחלקה הראשון של התבנית , היא חלקית או מטעה ואפילו כוזבת , אולם הקורא אינו מסוגל להבחין בכך במקום מסירתה . רק לאחר שהקורא יגיע , במרוצת תהליך הקריאה "הדיאכרוני , " לחלקה השני של התבנית ויעמתה עם חלקה הראשון ( ובז...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ