ג.1) פעילותם המשותפת של מוטיב הצבע הכחול ומוטיב הצבע האדום בתורת מערכת רכיבים מוטיבית מורכבת

עד כה עמדנו על הפונקציונאליות האסטתית המצויה בכל אחד משני המוטיבים בעומדם לעצמם : מוטיב הצבע הכחול שיקף את אופיה של בלומה על ידי הפעלת דינאמיקה התמטית שיטתית שקישרה את רכיבי הצבע הכחול לבלומה ( לפי שהמשמעויות הנילוות לצבע הכחול הולמות את תכונותיה ) או לדמויות המטונימיות לה ( אביה , בכורו של הירשל . ( ואילו הדינאמיקה התמטית והדינאמיקה הקומפוזיציונית השיטתיות שבמוטיב הצבע האדום , שיקפו את מידת הדין הקשה שדבקה בהירשל שחטא - ואחר כך הרפתה ממנו , מששילם עבור חטאו . מוטיב הצבע האדום ומוטיב הצבע הכחול חוברים יחד ומעמידים . מערכת רכיבים מוטיבית מורכבת . אם כל אהד ממוטיבי הצבעים שיקף בעומדו לעצמו את תכונותיה של הדמות שבה ניקשר , או את השינויים החלים בה - באה המערכת המוטיבית המורכבת ומשקפת אף את יחסי הגומלין שבין שתי הדמויות : הירשל ובלומה . הירשל ובלומה נמשכים זה לזה , אולם סופם שפונים כל אחד לדרכו : הירשל נושא לאשת את מינה ובלומה מתכנסת בתוך עצמה ונותרת ניבדלת ופרושה מן השאר . פרשת נישואיו של הירשל למינה משמשת איפוא בתורת ציון דרך מרכזי במארג היחסים בין השנים . נישואיו של הירשל חותמים את הגולל...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ