ג. הדינאמיקה התמטית השיטתית שבמוטיב הצבע הכחול והדינאמיקה התמטית והקומפוזיציונית השיטתיות שבמוטיב הצבע האדום

מערכת רכיבים מוטיבית מורכבת נוספת , "בסיפור פשוט , " היא זו בה חוברים יחד מוטיב הצבע האדום ומוטיב הצבע הכחול . העיון מלמד כי ההקשרים שבהם מעוגנים רכיבי כל אחד מהמוטיבים הללו ( קרי : הדינאמיקה התמטית ) ואורח פיזורם על פני הרצף , ( קרי : הדינאמיקה הקומפוזיציונית ) אינם מקריים , אלא יש בהם שיטה וסדר העושים בשרות תכלית אמנותית מובחנת . הבדיקה העלתה , כי כל רכיבי מוטיב חצבע האדום , קשורים במישרין או בעקיפין בהירשל לניןרוביו בלבד ( דהיינו : אביו ברוך מאיר , אמו צירל , מינה 55 אשתו , משולם בנו , ( ואילו כל רכ יבי מוטיב הצבע הכחרל , כרוכים כולם , באורח ישיר או עקיף , בבלרמה ל נמשפחתה בלבד . חלוקה קפדנית זו של הדינאמיקה התמטית , המייחדת צבע מאפיין לכל אחת משתי "הקבוצות האנושיות האנטגוניסטיות" שביצירה , ודאי שאי נה מקרית אלא אקספרסיבית במכוון . מן המפורסמות כי אין צבע שלא יהיו כרוכות בו משמעויות לוואי מוגדרות ומוכרות . ' כן ידוע כי בצבע אחד נמצא לא אחת ריבוי של משמעויות לוואי ופעמים האחת אף מוציאה את חברתה ( כגון הקונוטאציות האוקסימורוניות 58 שבצבע הירוק . ( כל קונטקסט ספציפי , "מפעיל" בצבע המעו...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ