תרשים להדגמת התחברות מוטיב השגעון למוטיב התרנגול ופעילותם המשותפת בתורת מערכת רכיבים מוטיבית מורכבת